Digitale Ausgabe

Download
TEI-XML (Ansicht)
Text (Ansicht)
Text normalisiert (Ansicht)
Ansicht
Textgröße
Zeichen original/normiert
Zitierempfehlung

Alexander von Humboldt: „Paraguay“, in: ders., Sämtliche Schriften digital, herausgegeben von Oliver Lubrich und Thomas Nehrlich, Universität Bern 2021. URL: <https://humboldt.unibe.ch/text/1825-xxx_Briefe_aus_Paraguay-3-neu> [abgerufen am 22.06.2024].

URL und Versionierung
Permalink:
https://humboldt.unibe.ch/text/1825-xxx_Briefe_aus_Paraguay-3-neu
Die Versionsgeschichte zu diesem Text finden Sie auf github.
Titel Paraguay
Jahr 1825
Ort Kopenhagen
Nachweis
in: Dagen 289 (5. Dezember 1825), [o. S.].
Sprache Dänisch
Typografischer Befund Fraktur; Spaltensatz; Antiqua für Fremdsprachiges; Auszeichnung: Sperrung.
Identifikation
Textnummer Druckausgabe: IV.59
Dateiname: 1825-xxx_Briefe_aus_Paraguay-3-neu
Statistiken
Seitenanzahl: 1
Zeichenanzahl: 1718

Weitere Fassungen
[Briefe aus Paraguay] (Wien, 1825, Deutsch)
Paraguay (Augsburg, 1825, Deutsch)
Paraguay (Kopenhagen, 1825, Dänisch)
Briefe aus Paraguay (Stuttgart; Tübingen, 1825, Deutsch)
|Seitenumbruch| Hr. Grandſires Breve ere fra Itapua fra den 18deAuguſt og den 10de September 1824 og fra Curitiba den 20deNovember 1824. Hr. v. Humboldt tilføjer endnu til Slut-ning Følgende: “Da de Forſeg, ſom fra Braſilien ere blevnebekjendte til Hr. Bonplands Befrielſe, hidindtil ikke have havtnoget heldige Udfald, ſaa er alt mit Haab grundet paa detengelſke Gouvernements ædle Beſtræbelſer. Statsminiſteren,George Canning, har meddeelt mig igjentagen Eſterretningom de Skridt, fom den Engelſte Chargé d’Affaires ved Re-publiken Buenos Ayres, Hr. Pariſh, har forſegt. Det erallerede lykket denne Diplomat at ſætte de engelſke Underſaat-tere i Frihed. Han trænger nu, i Breve til Dictatoren, paamin Vens Udlevering, der, fom han ſkriver, nu opholder ſigi Santa Roſa (ſydligt for Rio Tibiquari, omtrent 40 Søe-mile fra Hovedſtaden Aſuncion). Hr. Pariſh er overbeviiſtom, at Bonplands Tilfangetagelſe ikke har havt anden Grund,end det heldige Anlæg af Plantninger af Paraguay-Theen(Arvore do Mate eller da Congonha). Eſter Auguſte deSt. Hilaires Underſøgelſe er denne Plante Ilex Mate ganſke for-ſkjellig fra Linnes Cossine Paragua. Man tørrer de ſtiveBlade og unge Quiſte ved Ilden, og ſtamper dem til Pulver,hvorfor ogſaa Vandet, naar det har nukket, bliver, for atſkille Pulveret fra det Flydende, indfuet igjennem ſmaa Coir-Ror, der ende i en Kugle med mange ſmaa Aabninger. Saa-ledes har jeg fundet Brugen af Mate udbredt i Peru of Lan-dene ved Søekyſten ere, ved det ſtrænge Forbud imod Udførſelfra Paraguay, meget forlegne for at forſtaffe ſ.x. denne Luxus-Fornødenhed, der er bleven dem aldeles nødvendig. Paris, den 28de Juni 1825. Alexander v. Humboldt.”(Forkortet af B. z. Allg. Zeitung 320.)