Digitale Ausgabe

Download
TEI-XML (Ansicht)
Text (Ansicht)
Text normalisiert (Ansicht)
Ansicht
Textgröße
Zeichen original/normiert
Zitierempfehlung

Alexander von Humboldt: „Oversigt af Americas Befolkning“, in: ders., Sämtliche Schriften digital, herausgegeben von Oliver Lubrich und Thomas Nehrlich, Universität Bern 2021. URL: <https://humboldt.unibe.ch/text/1825-Evaluation_numerique_de-14-neu> [abgerufen am 16.06.2024].

URL und Versionierung
Permalink:
https://humboldt.unibe.ch/text/1825-Evaluation_numerique_de-14-neu
Die Versionsgeschichte zu diesem Text finden Sie auf github.
Titel Oversigt af Americas Befolkning
Jahr 1825
Ort Aalborg
Nachweis
in: Jydske Efterretninger 63 (30. Mai 1825), [o. S.].
Sprache Dänisch
Typografischer Befund Fraktur (mit rund-r); Spaltensatz; Auszeichnung: Sperrung.
Identifikation
Textnummer Druckausgabe: IV.51
Dateiname: 1825-Evaluation_numerique_de-14-neu
Statistiken
Seitenanzahl: 2
Zeichenanzahl: 2526

Weitere Fassungen
Évaluation numérique de la population du Nouveau Continent, considérée sous les rapports de la différence des cultes, des races et des idiomes. (Extrait d’une lettre adressée à M. Charles Coquerel) (Paris, 1825, Französisch)
[Évaluation numérique de la population du Nouveau Continent, considérée sous les rapports de la différence des cultes, des races et des idiomes. (Extrait d’une lettre adressée à M. Charles Coquerel)] (Paris, 1825, Französisch)
[Évaluation numérique de la population du Nouveau Continent, considérée sous les rapports de la différence des cultes, des races et des idiomes. (Extrait d’une lettre adressée à M. Charles Coquerel)] (London, 1825, Englisch)
Population of America (London, 1825, Englisch)
Population of America (London, 1825, Englisch)
[Évaluation numérique de la population du Nouveau Continent, considérée sous les rapports de la différence des cultes, des races et des idiomes. (Extrait d’une lettre adressée à M. Charles Coquerel)] (Frankfurt am Main, 1825, Deutsch)
Population of America (Reading, 1825, Englisch)
Population of America (Belfast, 1825, Englisch)
Population of America (Cork, 1825, Englisch)
[Brief an einen Freund in Amsterdam über die Volksmenge Amerikas] (Prag, 1825, Deutsch)
[Brief an einen Freund in Amsterdam über die Volksmenge Amerikas] (Oslo, 1825, Norwegisch)
American Population (Northampton, 1825, Englisch)
[Évaluation numérique de la population du Nouveau Continent, considérée sous les rapports de la différence des cultes, des races et des idiomes. (Extrait d’une lettre adressée à M. Charles Coquerel)] (Augsburg, 1825, Deutsch)
Oversigt af Americas Befolkning (Aalborg, 1825, Dänisch)
[Évaluation numérique de la population du Nouveau Continent, considérée sous les rapports de la différence des cultes, des races et des idiomes. (Extrait d’une lettre adressée à M. Charles Coquerel)] (Thisted, 1825, Dänisch)
Lettera del celebre A. di Humboldt al sig. Coquerel su la popolazione, la religione e i linguaggi delle Americane regioni (Mailand, 1825, Italienisch)
America (London, 1825, Englisch)
American statistics (Cork, 1825, Englisch)
Amerika (Darmstadt, 1825, Deutsch)
America (London, 1825, Englisch)
Beiträge zur Statistik von Amerika (Frankfurt am Main, 1825, Deutsch)
Ueber die Bevölkerung von Amerika mit besonderer Rücksicht auf Religion und Sprache (Stuttgart; Tübingen, 1825, Deutsch)
American statistics (Sydney, 1826, Englisch)
Population de l’Amérique (Paris, 1826, Französisch)
Lettre de M. Alex. de Humboldt à M. Ch. Coquerel, pasteur à Amersterdam (Paris, 1827, Französisch)
Lettre de M. Alex. de Humboldt à M. Ch. Coquerel, pasteur à Amersterdam (Brüssel, 1828, Französisch)
Lettre de M. Alex. de Humboldt à M. Ch. Coquerel, pasteur à Amersterdam (Brüssel, 1827, Französisch)
Lettre de M. Alex. de Humboldt à M. Ch. Coquerel, pasteur à Amersterdam (Brüssel, 1829, Französisch)
Lettre de M. Alex. de Humboldt à M. Ch. Coquerel, pasteur à Amersterdam (Paris, 1834, Französisch)
|1| America. Naturforſkeren Alexander v. Humbolt,ſom man har givet Navn af ”Americas anden Opda-ger” meddeler folgende intereſſante Overſigt af Americas Befolkning, der i nærværende Tidspunct, fortjener en forøget Op-mærkſomhed. Jeg troer figer Herr v. Humboldt atProteſtanternes Antal ſaavel paa det Americanſke Faſt-land ſom paa Denne, fra den ſydligſte Spidſe af Chi-li indtil Gronland, forholder ſig til Katholikernesſom 1 til 2. Paa Veſtkyſten af Nordamerica levenogle Tuſinde Individuer, der bekjende ſig til denGræſke Kirke. Antallet af de faa Joder, ſom ereadſpredte omkring paa Antillerne og i de forenede Sta-ter, er mig ubekjendt. De uafhængige Indianer,der ikke bekjende ſig til noget chriſteligt Troesſamfund,forholde ſig til den chriſtelige Befolkning ſom 1 til 42.Americas Totalbefolkning udgjor 34,284,000Sjele: 1) Romerſk-Katholſke 22,177,000,hvoraf i det Spanſk Americanſke Faſtland 15,985,000(nemlig 2,937,000 Hvide, 7,530 000 Indianer og5,518,000 af blandet Race og Negere); i det Portu-giſiſke America 4 Millioner (nemlig 920,000 Hvide,1,960,000 Negere og 1,120,000 af blandet Race ogIndianer); i de forenede Stater, Nedre-Canada,Franſk Guinea 536,000; paa Hayti, Pottorico og deFranſke Antiller 1,656,000 (ialt 22,177,000); 2) Pro- |2| teſtanter 11,287,000, hvoraf i de forenede Sta-ter 9,990,000; i Brittiſk Canada, Ny-Skottland ogLabrador 260,000; Brittiſk og Nederlandſk Guinea220,000; paa de Brittiſke Antiller 754,500; de Ne-derlandſke, Danſke ꝛc. Antiller 82,500 (ialt 11,287,000),og 3) uafhængige, ikke chriſtnede Indi-aner 820,000. Under de nærværende Omſtændig-heder (hvorved viſtnok tildeels menes den betydeligeUdvandringer dertil fra Europa) tiltager den prote-ſtantiſke Befolkning langt mere end den katholſke.Americas nærværende Befolkning inddeles i 13,162,000Hvide, 8,610,000 Indianer, 6,223,000 Negere og6,289,000 af blandet Race; ialt 34,284,000. Af de6,223,000 Negere ere 1,144,000 Frienegere og 5,079,000Slaver. Af de ſit ſte leve 1,152,000 paa de veſtindi-ſke Øer. 1,620,000 i de forenede Stater og 1,800,000i Braſilien Af folgende Overſigt lærer man omtrentat kjende Forholdet blandt de Sprog, ſom tales iAmerica: Engelſk tale 11,297,500, Spanſk 10,174,000;Indianſke Sprog 7,800,000; Portugiſik 3,740,000;Franſk 1,058,000; Hollandſk, Danſk, Svenſk ogRusſiſk 214,500. — Herr v. Humboldt tilſtaaer iøv-rigt, at denne Overſigt ingenlunde kan anſees ſomnoget nøjagtigt, men kan ſom et omtrentligt Billedeaf America ved forrige Aars Slutning.